Login

 

Failte chun a’ Sgoil Àraich.
 
Tha sinn an dòchas gun còrd ar duilleagan ribh, bheir sinn dhuibh beagan fiosrachaidh agus chì sibh dè a tha sinn ris.
 We hope you enjoy our pages, we will share some information with you and you can see what we have been doing.
Luchd Teagaisg :        - Tini, Tè-Còmhnaidh
                                 - Dawn, Tè-Cuideachaidh
    - Mary, Tè-Comhnaidh
 
 
Tha dà chlas againn:   Madainn 9.30-12.00 le 29 sgoilearan
                                  Feasgar 12.45-3.00 le 25 sgoilearan
 
 
Gach Seachdain:
Weekly                       

 

 
 
Feuch gum bì sibh a’ cumail sùil air am bòrd fiosrachaidh againn airson tuilleadh fhaighinn a mach.
 
 

Policies